Damià Abella

L’HONESTEDAT EN L’ESFORÇ, EN LA VIDA I EN L’ESPORT

VISIÓ, PREPARACIÓ I INTENSITAT SÓN ELS ATRIBUTS D’UN ESPORT QUE TAMBÉ ÉS MENTAL I QUE REQUEREIX LA CAPACITAT DE MIRAR MÉS ENLLÀ PER FER DE LA SUMA DE TOTS UN EQUIP GUANYADOR. M’HE FORMAT COM A ENTRENADOR PROFESSIONAL A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL I, ACTUALMENT, SOC EL COORDINADOR DE LES SELECCIONS FUTBOL BASE CATALANES (FCF).

M’HE FORMAT COM A ENTRENADOR PROFESSIONAL A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL I, ACTUALMENT, SOC EL COORDINADOR DE LES SELECCIONS FUTBOL BASE CATALANES (FCF).

CADA DIA TREBALLO PER SER MILLOR. RECTIFICO. CADA DIA DE LA MEVA VIDA TREBALLO I HE TREBALLAT PER SER MILLOR. DURANT LA MEVA CARRERA PROFESSIONAL COM A JUGADOR VAIG INTENTAR, AMB L’AJUDA D’UN PSICÒLEG ESPORTIU, TREURE PROFIT DE LES MEVES VIRTUTS A LES RELACIONS PERSONALS I PROFESSIONALS. SÓC GRADUAT EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT PER EUSES-UDG IA MÉS, HE ESTU-DIAT DURANT UN ANY I MIG UN GRAU DE MÀRQUETING I INVESTIGACIÓ DE MERCATS A LA UOC.